Home of John Paul II

Accommodation

Home of John Paul II

M. Jurgaičio str. 5, Šiluva, Raseiniai district
+370 687 87 124 (administrator sis. Onutė Šarakauskaitė SJE)
+370 428 79 200
jono.pauliaus.namai@siluva.lt
www.siluva.lt

Scroll to Top Skip to content